Stekerbaar Installeren


Stekerbaar installeren is sinds 1995 in Nederland een begrip. Inmiddels zijn er diverse toepassingsmogelijkheden. Conventioneel uitgevoerde installaties kunnen tientallen jaren meegaan, maar zijn niet flexibel. En juist naar flexibiliteit komt steeds meer vraag van particulieren en andere gebouweigenaren.
Bij bestaande installaties komt al snel de haalbaarheid in het geding want flexibilisering kan een flinke investering inhouden. Een cruciaal onderdeel is dan een goed elektrotechnisch advies en ontwerp. Bij nieuwbouwinstallaties is wellicht een betere haalbaarheid te bewerkstelligen.

In deze gratis whitepaper leest u meer over normeringen, methodes en materialen m.b.t. stekerbaar installeren.