PV Systemen

Vroeger werd bij het ontwerpen van netten geen rekening gehouden met decentrale opwekkers zoals PV-systemen. De vraag is daarom in hoeverre deze decentrale opwekkers invloed hebben op het spanningsniveau en de kwaliteit van de spanning in de netten.

Decentrale opwekkers kunnen namelijk zorgen voor opdrijving van de spanning in het laagspannings- en middenspanningsnet, afhankelijk van netimpedantie en vermogen van de opwekkers.

Bij het aansluiten van PV-systemen op het net, moet de aansluiting voldoen aan het gestelde in NENEN 50160; Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten. In de Netcode kunnen aanvullend hierop hogere eisen worden gesteld.

Om het spanningsniveau binnen de gestelde bandbreedte te houden, moet onder meer berekend worden hoeveel vermogen er op het laagspanningsnet mag worden aangesloten.

Lees in deze whitepaper meer over de aansluiting van PV-systemen op het laagspanningsnet.

 

Prof.dr.ir J.F.G. (Sjef) Cobben

Sjef Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen- en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is hij hoofdredacteur van de Kennisbanken E-Installatie, waaronder NEN 1010. Daarnaast is hij als deeltijdhoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven.