Noodverlichting


Noodverlichting is veel meer dan het alom bekende groene bordje met het pijltje en het rennende mannetje. Zo is er de eis of norm dat noodverlichting een uur lang op volle sterkte zichtbaar moet blijven. Er zijn verschillende categorieën noodverlichting, normen en wetten die van toepassing zijn.

Bij evacuaties kan het immers om leven of dood gaan. Onderzoeken tonen echter aan dat slechts 38 procent van de mensen statische nooduitgangsborden herkent bij een evacuatie. Adaptieve evacuatie zal die bewustwording veel meer vergroten.

Deze gratis whitepaper gaat o.a. in op veiligheidseisen, de verantwoordelijkheden van installateurs en gebouweigenaren bij noodverlichting.