NEN 1010 ENERGIEBESPARING

In 2018 wordt een aanvulling uitgegeven op NEN 1010, bepalingen voor laagspanningsinstallaties. Het nieuwe deel richt zich op energie-efficiency.
NEN 1010 krijgt nieuw deel over energiebesparing. Toepassen van deze richtlijnen kan leiden tot een reductie van energiegebruik.

De energiereductie kan worden gerealiseerd door:
• Toepassen van energiemanagementsystemen
• Verbeteringen in de processen
• Bewuste opzet (vermazing) van de installatie
• Bewuste keuze van aantal en plaats van invoedingspunten (verdeelinrichtingen)
• Verbeteren van de arbeidsfactor
• Verminderen van harmonische stromen in de installatie
• Betere (over) dimensionering van de totale installatie

Deze energiebesparingsmaatregelen zullen effect hebben bij toepassing in industriele installaties en grote utiliteitsgebouwen. Deze gratis whitepaper geeft een toelichting op deze energiebesparingsmaatregelen.

 

Prof.dr.ir J.F.G. (Sjef) Cobben

Sjef Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen- en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is hij hoofdredacteur van de Kennisbanken E-Installatie, waaronder NEN 1010.

Recent verscheen zijn nieuwste boek: "De elektrische woonhuisinstallatie, nu en in de toekomst". Daarover vindt u hier meer informatie!