Hoe nodig is een koelaggregaat?

Elektrotechnische componenten in besturings- en schakelkasten produceren warmte. Om de componenten te beschermen tegen te hoge temperaturen, moet de warmte efficiënt uit de kast worden afgevoerd. Dit hoeft niet altijd met actieve klimatiseringscomponent zoals een koelaggregaat. Afhankelijk van het vermogensverlies en de grootte van de schakelkast is ook passieve warmteafvoer toereikend.

Meer daarover leest u in deze beknopte, gratis, whitepaper.