DRUK OP ELEKTRA

Het gebruik van elektra in en rond Nederlandse woningen is de laatste decennia flink gestegen. Auto’s rijden tegenwoordig op elektriciteit, zonneschermen zijn automatisch te bedienen en smartphones, tablets of zelfs spelcomputers behoren bijna standaard tot de inboedel.

Deze druk zal de komende jaren blijven toenemen. Apparaten zullen, zo is de verwachting, steeds vaker digitaal met elkaar gekoppeld worden via een internetverbinding. De vraag of consumenten zich voldoende bewust zijn van de risico’s op storingen of brand door elektra is een reële.

De installateur heeft hierbij een belangrijke rol, aangezien hij bij uitstek de kennis heeft van elektrische installaties en veiligheid in en om de meterkast.

In deze gratis whitepaper kijken we naar wat er speelt bij consumenten rondom het gebruik van de groepenkast en de elektrische installatie. Daarnaast komt ook de houding van de consument ten opzichte van deze thema’s aan de orde. In het laatste deel van de whitepaper gaan we in op welke kansen hieruit volgen voor installateurs en hoe zij hier op in kunnen spelen.

Onderzoeksverantwoording

In deze whitepaper is gebruik gemaakt van een kwantitatief en representatief onderzoek van BouwKennis onder eigenaren van koopwoningen en huurders in Nederland die een meterkast in hun woning hebben. Het veldwerk en de dataverwerking is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.