Brandstofcel

De brandstofcel is op weg naar volwassenheid. Het is een relatief schone technologie, geen uitstoot van stikstofoxi­den, zwaveloxiden en fijnstof en met het groener worden van het gasnet, krijgt deze technologie een steeds duurzamer karakter. De brandstofcel is dus een relatief schone transitietechnologie voor de gebouwde omgeving.

Het aanbod van energie uit zon en wind neemt toe, maar het is van belang om ook energie (elektriciteit) te kunnen leveren als het niet waait of de zon niet schijnt. En om het elektriciteitsnet niet onnodig te belasten, is het handig om deze elektriciteit lokaal te kunnen opwekken. Ziedaar het voornaamste verkoop­argument van de brandstofcel. Maar Nederland lijkt niet het meest voor de hand liggende land waar de brandstofcel een vlucht zal nemen. Landen als België en Duitsland zijn grotere kanshebbers.

Verwarmingsinstallatiefabrikant Bosch/Nefit en de Duitse brandstofcellenfabrikant Solidpower geven een kijkje in de keuken. Lees meer daarover in deze gratis whitepaper.